Jarní prodej bude zahájen v pátek 10.března 2023

Noční mrazy se mírní, půda rozmrzá a my můžeme začít expedovat ovocné stromky, které jste si podle nabídky, zveřejněné od listopadu 2022, mohli celou zimu objednávat. Volný prodej bez objednání bude pravidelně od 10. března každý pátek (9:00-16:30) a sobotu (9:00-13:00). V jiném termínu je možné si pro předem objednané stromky přijet po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Čtvrtkmeny jsou prakticky vyprodány, ale máme ještě dost polokmenů (jabloně) a špičáků (třešně). U třešní je vysoký špičák ideální výsadbový materiál, zejména na jaře. (Třešně je vždy lepší sázet na podzim, protože již v předjaří se pupeny nalévají a snadno se pak při manipulaci vylamují.) Oslabený růst vlivem přesazení způsobí tvorbu výhonů korunky ve větším úhlu odklonu, což je výhodnější, než ostré úhly silných výhonů při jarním roubování v korunce na zakořeněné podnože v ovocné školce. Použití ostře nasazených výhonů na kosterní větve vede v budoucnu často ke vzniku tlakového větvení, odstranění zase způsobuje poměrově velké rány vzhledem k prodlouženému kmínku. Obecně se špičáky dobře ujímají, těm nižším je ovšem třeba věnovat větší péči – dopěstovat kmínek, pokud nemá dostatečnou výšku (viz špičák nízký, resp. střední).
Moc pěkné, dobře rozvětvené (roubované u země) máme polokmeny jabloní odrůd Croncelské, Harbertova reneta, Jakob Fischer, Chodské, Landsberská reneta Malinové holovouské a Parména zlatá. U hrušní máme silné stromky zejména letní odrůdy Solnohradka, původem z Rakouska, která zdomácněla a byla hojně pěstována spolu s naší krajovou Šídlenkou zejména na jižní Moravě.
Stromky byly celou zimu pečlivě hluboko založené přímo na poli, nemohly jim tedy namrznout ani zaschnout kořeny. Korunka a kmínek byly na čerstvém vzduchu Českomoravské vrchoviny.

V tabulce (soubor excel ke stažení) na stránce NABÍDKA ODRŮD, je nově vedle sloupce Poznámka uvedeno, zda je odrůda roubovaná dole u země (korunka má pak více výhonů) nebo nahoře v korunce (obvykle hůře rozvětví) na kmínek tvořený samotnou podnoží. Po jarní výsadbě je nutné redukovat počet výhonů v korunce na terminál a maximálně 3-4 výhony, rovnoměrně rozmístěné do prostoru, které hluboko zakrátíme na 1-3 pupeny podle jejich orientace. Terminál má po zakrácení převyšovat úrověň postranních výhonů o cca 10 cm. Čím vyšší kmínek, tím hlubší zakrácení, z důvodu náročné výměny látek mezi kořenovou a nadzemní soustavou.