PRODEJ STROMKŮ NA PODZIM 2023

Na stránce NABÍDKA ODRŮD jsme zveřejnili předběžný seznam odrůd v excelové tabulce (listy podle druhů: 1. jabloně, 2. hrušně, 3. třešně a višně). Počty stromků jsou orientační, ne vše se podaří řádně vyorat. Upozornění se týká zejména odrůd, u kterých máme jen málo kusů. Zvláštností letošního postupu je rozdělení odrůd do dvou kategorií. S ohledem na nevyrovnanost některých porostů způsobenou loňským zbrzděním růstu po krupobití, budou některé odrůdy pouze na objednávku, kterou je třeba provést do 15. října. Na základě vyhodnocení pak přistoupíme buď k individuálnímu dobývání stromků rýčem, nebo při velkém zájmu k vyorání celé partie, respektive řádku. Děkujeme za pochopení.
Odrůdy, které nemají v poznámce uvedeno „pouze na objednávku“, budeme vyorávat kompletně. I u nich je samozřejmě možné si předem objednávat. Konkrétní tvary (vysokokmen, polokmen…špičák atd.) u jednotlivých odrůd doplníme později, v současné době stále běháme s nůžkami, motykou, plečkou… Ve školce někdy i přespáváme.

Nabídka ke stažení rovněž zde: