vzdělávání

Zimní období je nejlepším časem pro vzdělávání. Budu zde tedy dávat odkazy na zajímavé články, dokumenty, rozhovory, videa a podobně. Dnes začnu neovocnářskou tématikou, nicméne možná více naléhavým úkolem, kterým je obnova lesa. Podobně jako extenzivní, druhově a odrůdové pestré ovocné sady a stromořadí jsou nejen zdrojem obživy pro člověka a ostatní bytosti, ale též plní významnou funkci krajinotvornou a ekologickou, totéž mají poskytovat druhově a věkově různorodé lesy. Moc pěkně o nich mluví lesník Jiří Nohel. Přeji vědomý a nerušený poslech.

https://vltava.rozhlas.cz/muz-ktery-sazi-stromy-boj-se-suchem-a-kurovcem-v-podani-lesnika-a-muzikanta-z-7788768

https://brno.rozhlas.cz/les-potrebuje-divokost-rika-muz-ktery-ma-rad-brizy-basnik-hudebnik-a-lesnik-jiri-8392562